Foto: Ragnhild Larsson

Partners

Hidden in Grains söker partners för små- eller storskalig produktion av vitaliserad spannmål och baljväxter. Hittills har Hidden in Grains haft projektpengar från Innovationskontoret på Chalmers Tekniska Högskola och hjälp av Entreprenörsskolan på Göteborgs Universitet. Ett samarbete har inletts med Warbro Kvarn, Sköldinge och Saltå Kvarn, Järna för storskalig produktion av spannmålsprodukter med hydrotermisk teknik. I början av 2019 kommer förhoppningsvis ett havremjöl, s k skrädmjöl av Solhavre att finnas på marknaden. Vi planerar för uppskalning av andra spannmålssorter i större skala i den mältningsanläggning som finns på Warbro Kvarn.

Hidden in Grains har nära samarbete med odlare, forskare och näringsidkare i Norden, men framför allt genom föreningen Allkorn, som verkar för mångfald av kultursorter av stråsäd: odling, förädling och försäljning av lokalt anpassade sorter. Läs gärna mer på Allkorns Facebooksida och på Allkorns webbsida.

Projekt

Hidden in Grains deltog 2016 i Matverk, en tävling för matinnovation där lag från Sveriges olika landskap tävlar med nya produkter med smak och prägel av landskapet. I Stockholms regionfinal tävlade och vann Hidden in Grains tillsammans med Järna Mejeri och Järnakocken Lars Ingebrigtsen med SHAKE A WHEY!, en dryck baserad på kulturspannmål och färsk vassle.

Hidden in Grains är medlem i Inclusive Business och vi har tillsammans sökt pengar för att överföra vår spannmålsteknologi. I december 2018 HiG erhöll ett anslag från Tillväxtverket: “Hydrothermal technology to produce climate smart, nutritive and affordable food for low income consumers in Kenya.”. Genom detta kommer vår teknologi att testas.i ett småskaligt barnmatsföretag i Kenya: ”Stawi Foods and Fruits Limited”. Detta företag köper upp spannmål och baljväxter från små odlare för vidareförädling.

Odlare och kvarnar

I Norden finns idag ett växande antal odlare av kultursorter av spannmål och baljväxter. Efterfrågan på smakrika och näringstäta fullkornsprodukter både från konsumenter och bagerier ökar stadigt. Det finns ett brett sortiment av produkter från stora och små kvarnar att köpa på nätet eller i välsorterade butiker. Fråga i din butik och be dem ta hem om det inte redan finns. Här är några av dem: