Västafrika övergav Monsantos GMO bomull – nu gör Indien det också – så glädjande att höra. 1995-2013 begick 300 000 indiska bönder självmord många kopplade till skulder till Monsanto – de använder deras pesticider för att ta sitt liv – många som är anhängare av GMO förstår inte vad det innebär för bönderna med att bli uppbunden till dessa företags avtal, man måste köpa allt utsäde, konstgödsel och kemikalier genom dessa företag. Monsanto och två ytterligare företag äger 60% av världens fröer – sjukt!!

Läs mer på Nation of Change